Regulamin

Regulamin pobytu w obiekcie Wolny Las

1.Rezerwacje

a. Rezerwacji można dokonać mailowo na adres wolnylasmazury@gmail.com lub przez portal slowhop

b. Właścicielem obiektu jest Daniel Duniak, posługujący się numerem PESEL: 85011300497 oraz NIP: 7393526569

c. Rezerwacja zostaje potwierdzona w momencie wpłaty 50% należności za pobyt – w terminie i wysokości określonej w wysyłanej przez Wolny Las wiadomości.

d. Opłata za rezerwację musi nastąpić we wskazanym w wiadomości czasie, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana.

e. Opłaty za pobyt dokonuje się poprzez przelew na konto bankowe w terminie (terminach) wskazanych w wiadomości rezerwacyjnej. Czas oczekiwania na opłatę to 2 dni w przypadku rezerwacji powyżej 14 dni do daty planowanego pobytu, 1 dzień od 14 do 3 dni do planowanego pobytu, przelew natychmiastowy lub przesłanie potwierdzenia przelewu w przypadku rezerwacji od 3 do 1 dnia do daty planowanego pobytu

f. Pełna kwota pobytu opłacana jest najpóźniej 14 dni przed planowanym pobytem. W przypadku braku wpłaty oraz kontaktu do 7 dni przed planowanym pobytem rezerwacja zostaje anulowana a dokonany przelew za pobyt pozostaje bezzwrotny.

g. O potwierdzeniu rezerwacji Wolny Las poinformuje drogą mailową.

h. Rezerwacja i opłata za pobyt jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu. Rezygnacja i rozwiązanie umowy o usługi pobytu możliwe jest według warunków określonych bezpośrednio przy ofercie cenowej, zarezerwowanej usłudze. Jeżeli nie wyszczególniono inaczej to wszelkie reklamacje i rozwiązania umowy powinny być kierowane drogą mailową na adres: wolnylasmazury@gmail.com w terminie 30 dni. Reklamacja rozpatrzona będzie w ciągu 14 dni.

i. Ostateczną liczbę osób należy podać przed rozliczeniem, czyli do 14 dni przed planowanym pobytem.

j. W przypadku nie pojawienia się gościa pierwszego dnia, bez wcześniejszego uprzedzenia, rezerwacja zostaje anulowana a płatność za pobyt pozostaje bezzwrotna

k. W przypadku odwołania rezerwacji poniżej 30 dni od daty planowanego pobytu przelew za pobyt nie jest zwracany niezależnie od powodu odwołania rezerwacji

l. W przypadku późniejszego przyjazdu Gościa, lub wcześniejszego opuszczenia Wolnego Lasu, płatność nie ulega zmianie i jest taka, jak zostało to określone podczas dokonywania rezerwacji

m. Istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji w miarę dostępności wolnych terminów.

n. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do zapoznania z treścią niniejszego Regulaminu wszystkich współwynajmujących

o. W przypadku dewastacji domu przez Gości oraz nieuprawione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (wymiana wyposażenia, dodatkowe prace) Goście będą obciążeni dodatkowymi opłatami

p. Wolny Las objęty jest całodobowym monitoringiem

r. W Wolnym Lesie akceptujemy zwierzęta domowe. Właściciele zwierząt zobowiązani są do sprzątania po zwierzętach podczas pobytu w Wolnym Lesie.

2. Zameldowanie

a. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.

b. Zameldowanie Gości odbywa się między godziną 15.00 a 20.00. O przybliżonej godzinie przybycia należy poinformować najpóźniej dzień przed zameldowaniem

c. Ilość osób w wynajmowanym obiekcie nie może być większa niż w informacjach podanych podczas dokonywania rezerwacji

d. Podczas trwania jednego pobytu możliwe są zmiany osób przebywających na terenie siedliska

tj. wyjazd jednych Gości i przyjazd drugich. O takich zmianach należy poinformować najpóźniej dzień przed planowanym przyjazdem.3.Zasady obowiązujące w Wolnym Lesie

a. Prosimy nie płoszyć zwierząt i nie niszczyć drzew

b. Zasady korzystania z balii reguluje odrębny regulamin.

c. Plaża na terenie Wolnego Lasu nie jest kąpieliskiem. W jeziorze Szymonek, nad którego brzegiem położony jest Wolny Las obowiązuje zakaz kąpieli.

d. We wszystkich obiektach i w całym lesie panuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, świeczek, używania otwartego ognia

e. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w namiotach glampingowych świeczek, grzałek, farelek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia z wyłączeniem ładowarek do telefonów oraz komputerów przenośnych.

f. Parking na terenie posesji jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz zostawione w nich rzeczy

g. Cisza nocna w Wolnym Lesie obowiązuje od 22 do 7 rano. Prosimy o uszanowanie spokoju innych gości i niezakłócanie ciszy nocnej.

h. Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych i zwierząt

i. Za zniszczenia spowodowane przez zwierzęta uważa się pogryzienie lub podrapanie wyposażenia domów, ścian i drzwi, jak również trwałe zabrudzenie dywanów, tapicerek, ścian

j. Wszelkie uszkodzenia należy zgłosić niezwłocznie właścicielom obiektu

k. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci

l. W Wolnym Lesie obowiązuje segregacja odpadów. Prosimy o segregowanie odpadów zgodnie z informacjami na pojemnikach

m. Wolny Las położony jest w środku lasu, na wsi w związku z powyższym istnieje możliwość spotkania dzikich zwierząt leśnych, na terenie obiektu mogą pojawić się również myszy polne, myszy leśne, nornice, szerszenie, osy i inne owady. Obecność pająków, mrówek i much nie jest związana z brakiem czystości a z faktem iż siedlisko otoczone jest ze wszystkich stron naturą. Mogą wystąpić również przerwy w dostawach prądu, lub wody.

n. Prosimy o niewyrzucanie do toalety jakichkolwiek innych odpadów niż papier toaletowy ze względu na ryzyko awarii przydomowej przepompowni wody.

4. Ogień

a. Ze względu na bezpieczeństwo prosimy o nie używanie otwartego ognia w namiotach i w lesie

i tym samym o uważne i rozsądne korzystanie z grilla i paleniska (jedynie w miejscach do tego wyznaczonych).

b. W przypadku zaprószenia ognia prosimy o natychmiastowe użycie gaśnic, które znajdują się w wyznaczonych miejscach.

c. Osoby palące ognisko ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty

5. Postanowienia końcowe

a. Właściciel “Wolnego Lasu” zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia obiektu przez Gości nieprzestrzegających Regulaminu (Goście nie uzyskują wówczas zwrotu kosztów pobytu)

b. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisu Kodeksu Cywilnego